Akredituoti akustiniai, triukšmo matavimai

Akredituoti akustiniai, triukšmo matavimai

Akredituoti akustiniai, triukšmo matavimai

            Natūriniai akustiniai matavimai (pastato garso klasifikavimas) – užbaigus statybos darbus ir pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, turi būti nustatyta pastato ar jo dalių faktinė garso klasė (nuo A iki E). Atliekant šį tyrimą atliekami natūriniai matavimai ir nustatoma tiriamo pastato garso klasė.
            Gyvenamųjų pastatų apsaugos nuo triukšmo rodiklių sistema sukurta daugiau kaip prieš 50 metų. O pastato apsauga nuo triukšmo yra vienas iš Europos Sąjungos reikalavimų, kuriuos turi atitikti pastatas. Lietuvai įstojus į ES, mūsų statiniai taip pat privalo atitikti keliamus reikalavimus. Akustiniai tyrimai dažnai parodo, kad senesnės statybos namai neatitinka net minimalių reikalavimų. Triukšmingumas viršija normas. Garso matavimas dažnai parodo, kad    pastatui reikalinga papildoma garso izoliacija. Tam atliekamas pastato akustinis tyrimas.
            Patalpoms yra keliami gana tikslūs akustiniai reikalavimai. O dėl jų įgyvendinimas atliekamas tiek projektuojant pastatą, tiek jį statant. Tad dėl per didelio triukšmingumo dažniausiai kalti statybininkai ir projektuotojai. Triukšmas tai - netvarkingas įvairaus stiprumo garsų mišinys, trukdantis dirbti, ilsėtis ir kenkiantis sveikatai. Pastatų akustika priklauso nuo namo projekto, statybininkų darbo, naudojamų medžiagų kokybės.
            Pastatuose girdimo triukšmo rūšys: hidraulinis triukšmas, orinis triukšmas ir struktūrinis triukšmas. Hidraulinis triukšmas - tai triukšmas sklindantis skysčiuose (vandens tiekimo ir šildymo sistemose). Struktūrinis triukšmas - tai tai trkiukšmas sklindantis kietais kūnais (tai namo blokai, perdangos, pertvaros ir kitos konstrukcijos. Orinis triukšmas - tai garsai sklindantys oru. Garso matavimas padeda nustatyti triukšmo lygį ir daryti tolimesnes išvadas apie pastatų akustiką ir garo izoliacijos gerinimą.
            Triukšmingumo pastatuose mažinimas yra ypatingai svarbus norint juose komfortiškai jaustis. O ilgalaikis triukšmingumas gali sukelti ir sveikatos problemas.