Paslaugos

Energinis naudingumo modeliavimas

Esame bene pirmieji pradėję teikti tokia paslaugą Lietuvoje. Ją tobuliname ir tęsiame toliau. Atliekame tik detalius naujai projektuojamų pastatų energinio naudingumo modeliavimus. Pagrindinai paslauga skirta projektuotojams ir pastatų statytojams. Projektuotojams esami naudingi, nes padedame užtikrinti projektuojamą energinio naudingumo klasę. Pastatų statytojams esame naudingi, nes mūsų atlikti detalūs skaičiavimai leidžia taupiai naudoti medžiagas, kadangi nebelieka nereikalingo medžiagų pereikvojimo ir per daug galingos inžinerinės įrangos supirkimo.
Paslauga apima:

 • Pirmini projektinių sprendinių įvertinimą;
 • Konkrečių termoizoliacinių medžiagų parinkimą;
 • Inžinerinės įrangos minimalių techninių charakteristikų parinkimą;
 • Optimalų ir įmanomą pastato sandarumo parinkimą;
 • Detalų ir pilnai informatyvų šilumos tiltelių skaičiavimą profesonalia programine įranga;
 • Dinami pastato modeliavimą;
 • Energinį modeliavimą pagal principą „kas būtų, jeigu būtų“;
 • Tarpiniai patikrinimai statybos eigoje.
 • Paslauga teikiama tiek pavieniams užsakovams, tiek dideliems vystytojams.

Energinis sertifikavimas

 • Sertifikuota daugiau nei 2000 pastatų
 • Sertifikavimas sudėtingų ir efektyvių A+, A++ pastatų
 • Galimas ekstrinis darbo atlikimas


Pastato energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas. Pagal statybos įstatymo papildymo įstatymą (2005 m. lapkričio 17 d. Nr. X-404) pastatai sertifikuojami nuo 2009 m. sausio 1 d., išskyrus naujai statomus pastatus, kurie privalo būti sertifikuojami nuo 2007 m. sausio 1d.
Naujai pastatytų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C. Didesnių kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto kapitaliai renovuojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D. Reikalavimai parduodamų ir išnuomojamų pastatų (pastato dalių) energinio naudingumo klasei nekeliami.

Pastatų energinio naudingumo privalomumas:

 • naujai statomiems pastatams;
 • kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingas plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma;
 • parduodant ar išnuomojant pastatus arba patalpas.

Pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi:

 • pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
 • maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
 • laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
 • poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
 • atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;
 • nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams;
 • nešildomiems pastatams.

Pastatų sandarumo bandymai

 • Akredituota laboratorija
 • Jokių tarpininkų
 • Atlikta daugiau nei 2.000 bandymų pastatuose nuo 40 m3 iki 300.000 m3
 • Tarptautinis sandarumo sertifikatas
 • Darbus atlieka atestuoti statybos inžinieriai
 • Ortakių sandarumo bandymai (duct testing)
 • Vėdinimo kamerų sandarumo bandymai (AHU testing)
 • Ilgametė patirtis


Pastatų sandarumo lygis tampa vis svarbesnis faktorius statyboje. Norint ekonimiškai eksploatuoti pastatus neužtenka vien pasikliauti aukšta atitvarų šilumine varža, bet būtina turėti ir sandarias atitvaras.

Pastatų sandarumo testas paprastai, greitai, aiškiai

Pastatų sandarumo testas kiekvienam leis suprasti, kiek yra vertas pastatas ar atlikti statybos darbai. Atlikus šį testą sužinosite ar nepermokate už perkamą būstą, ar atlikti statybos darbai atitinka sutartą kainą ir kokybinius reikalavimus. Išlaidos už šį testą jums atsipirks jau po pirmo arba antro šildymo mėnesio, o paskui jūs tik taupysite. Juk nenori mokėti už darbą, kuris nieko nevertas.

Taip pat nuo 2013-12-18 įsigaliojo „STR 2.05.01:2013 Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, kuris apibrėžia naujų pastatų sandarumo lygį. Iš STR 2.05.01:2013:

C, B, A, A+ arba A++ energinio naudingumo klasės pastatai (jų dalys) turi būti suprojektuoti taip, kad jų sandarumas, išmatuotas pagal LST EN 13829:2002 „Šiluminės statinių charakteristikos". Pastatų pralaidumo orui nustatymas. Slėgių skirtumo metodas (modifikuotas ISO 9972:1996)“ [5.15] reikalavimus esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp pastato vidaus ir išorės, neviršytų 10 lentelėje nurodytų oro apykaitos verčių.

Sandarumo bandymų galerija

Šilumos tiltelių skaičiavimas

Energinio naudingumo modeliavimo viena iš sudedamųjų dalių yra pastato konstrukcijų mazgų šiluminių tiltelių skaičiavimas bei projektavimas. Turima profesonali programinė įranga leidžia atlikti detalius įvairių konstrukcijų šiluminių tiltelių skaičiavimus, nurodant pilną medžiagiškumą, matmenis, izotermas, šiluminio srauto kryptis. Taip pat galimas ir drėgmės konstrukcijoje kaupimosi skaičiavimas. Tokiu atvejus sužinoma ar konstrukcija suprojektuota laikantis fizikos dėsnių ir ar tokia konstrukcija neturi tikimybės ateityje peršalti ir pradėti pelyti. Pateikiamas pavyzdys su vienomazgo šiluminio (šalčio) tiltelio skaičiavimu.

Termovizija galerija

Vėdinimo įrenginių (AHU) sandarumo bandymai

Įvairių dydžių ir galios vėdinimo kamerų (AHU) sandarumo bandymai

Vėdinimo sistemų ortakyno, ortakių, jo dalių sandarumo bandymai

Sprendimai nesandarumams pašalinti

Objektų galerija

Informacija ruošiama

Spec bandymai

Stogo sandarumo bandymai

Stumdomų langų sandarumo bandymai

Spec. patalpų sandarumo bandymai

Oro pralaidumo kiekio skaičiavimas

Suspausto oro vamzdymų tikrinimas

Integrity test

 • Tarptautinė licenzija
 • Atestuoti specialistai
 • Dujinių gesinimo sistemų sandarumo bandymai (integrity test)
 • Vieninteliai Lietuvoje


Vandeniu paremtos gaisro gesinimo sistemos užtikrina tik pirminį gaisro gesinimą, paaukodamos patalpose esantį turtą. Pastatuose esantys archyvai, serverinės, duomenų centrai, eksponatai, kabelių kanalai, kitas brangus turtas ir inžinerija būna sunaikinamas arba pažeidžiamas vandens. Dėl šios priežasties atsirado būtinybė naudotis dujinėmis gesinimo sistemomis. Siekiant užtikrinti tokių dujinių gesinimo sistemų veiksmingumą būtini natūriniai sistemų bandymai, simuliacija.
Atliekant „Integrity test“ nustatomas patalpos sandarumas, nuotėkio plotas, galimas dujų koncentracijos išlaikymo laikas, pikinio slėgio dydis, patikrinamas apsauginių vožtuvų veiksmingumas. Gavus nepriimtinus rezultatus visi nesandarumai atrandami dūmų generatoriumi, termovizoriumi arba ultragarso pagalba ir pateikiama rekomendacija kaip ištaisyti rastus defektus.
Šis bandymas atliekamas tik atestuotų specialistų, naudojantis kalibruota įranga, bei vadovaujantis akredituotos laboratorijos reikalavimais.
Mūsų specialistai ne tik atlieka bandymus, bet ir gali sutekti konsultacijas tokių patalpų projektavimo stadijoje.
Paslaugos atliekamos tiek pagal NFPA bei ISO standartus.

Ultragarsiniai tyrimai

Dažniausiai nesandarias vietas įvairiose konstrukcijose aptinkame termovizoriaus ar dūmų generatoriaus pagalba. Tačiau norint naudotis termovizoriumi reikalingas slėgių ir temperatūrų skirtumas. Taip pat nesandarios vietos aptinkamos esant slėgių skirtumui pasitelkiant dūmų generatorių. Situacija pasidaro kebli kai negalime sukelti slėgių skirtumo, nėra pakankamas temperatūros skirtumas, nesancarumai yra sunkiai prieinamose vietose ir dūmų generatorius nebepadeda.

Tokiais sudėtingais atvejais į pagalbą pasitelkiamas ultragarso prietaisas. Juo atrandami įvairiausi nesandarumai net ir nesant temperatūros skirtumams, nesant slėgių skirtumo ir netgi sunkiai pasiekiamose vietose.

            Dažniausiai ultragarsinį tyrimą naudojame:

 • Kritulių, oro prasiskverbimui nustatyti dideliuose stikliniuose fasaduose;
 • Nesandarių vietų paieškai patalpose, kai nėra galimybės turėti temperatūrinius skirtumus;
 • Įvairių vamzdynų nesandarių sandūrų paieškoje (vėdinimo vamzdynai);
 • Įvairių talpų nesandarių sandūrų paieškoje (įvairios kameros, tankai);
 • Šis tyrimas dėkingas, kad atliekamas ištisus metus, t.y. tiek žiemą, tiek ir vasarą.
 • Tyrimas atliekamas atestuoto specialisto.